History for Protoform ALAALA [NP] Fish sp. (Carangidae): *(q)ala(q)ala

Date Change Level Protoform Description Notes
01:29 21-07-21 Added entry "Vaeakau-Taumako: [Alala (TAU)]". ALAALA Fish sp. (Carangidae): *(q)ala(q)ala

*0 >> CO *alaala-futu

01:15 07-08-19 Changed description for entry "Vaeakau-Taumako: [Alala]". Deleted entry "Vaeakau-Taumako: [Alala]". ALAALA Fish sp. (Carangidae): *(q)ala(q)ala

*0 >> CO *alaala-futu

21:14 11-03-18 Added entry "West Futuna: [Rara/marari]". ALAALA Fish sp. (Carangidae): *(q)ala(q)ala

*0 >> CO *alaala-futu

17:41 06-01-16 Added entry "Nukumanu: [Alaala]". ALAALA Fish sp. (Carangidae): *(q)ala(q)ala

*0 >> CO *alaala-futu

17:41 16-02-14 Changed item for entry "Tahitian: [Araara/vĂ®]". ALAALA Fish sp. (Carangidae): *(q)ala(q)ala

*0 >> CO *alaala-futu

14:09 14-01-14 Changed notes. ALAALA Fish sp. (Carangidae): *(q)ala(q)ala

*0 >> CO *alaala-futu

15:34 04-10-13 Changed notes. ALAALA Fish sp. (Carangidae): *(q)ala(q)ala

*7 Cf. PCO *alaala-futu

23:13 25-09-13 Added entry "West Futuna: [Rara]". ALAALA Fish sp. (Carangidae): *(q)ala(q)ala

21:44 07-09-13 Changed item and flag for entry "West Futuna: [Ara uru]". ALAALA Fish sp. (Carangidae): *(q)ala(q)ala

13:06 22-06-11 Deleted entry "Kapingamarangi: [Araara]". ALAALA Fish sp. (Carangidae): *(q)ala(q)ala

19:00 25-05-10 Initial version. ALAALA Fish sp. (Carangidae): *(q)ala(q)ala