History for Protoform TOKAGA [PN] Be diligent, apply oneself

Date Change Level Protoform Description Notes
23:53 24-11-21 Added entry "Niuafo'ou: [Tokanga]". TOKAGA Be diligent, apply oneself

*1 Cf. PN *toka.2a "set, settle, coagulate, run aground, etc.".

10:56 08-02-14 Changed notes. TOKAGA Be diligent, apply oneself

*1 Cf. PN *toka.2a "set, settle, coagulate, run aground, etc.".

18:30 14-07-11 Changed source and item for entry "Niue: [Tokaga]". TOKAGA Be diligent, apply oneself

*7 Cf. PPN *toka.2 "set, settle, coagulate, run aground, etc.".

18:59 15-06-10 Initial version. TOKAGA Be diligent, apply oneself

*7 Cf. PPN *toka.2 "set, settle, coagulate, run aground, etc.".