History for Protoform KAI-HAQA.A [PN] Steal

Date Change Level Protoform Description Notes
00:02 25-11-21 Added entry "Niuafo'ou: [Kaiha'a/si]". KAI-HAQA.A Steal

*1 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".

02:35 07-04-21 Changed protoform. Deleted entry "Hawaiian: ['Aiaa]". Deleted entry "Marquesas: [Kai/kaiaa. Kai/kaia (Lch).]". KAI-HAQA.A Steal

*1 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".

22:56 07-03-21 Changed item, description and flag for entry "Marquesas: [Kai/kaiaa. Kai/kaia (Lch).]". KAI-HAQA Steal

*1 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".

22:42 10-02-21 Added entry "Marquesas: [Kaia]". KAI-HAQA Steal

*1 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".

05:33 08-07-19 Changed description for entry "Takuu: [Kaisaa]". KAI-HAQA Steal

*1 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".

10:35 01-04-19 Changed item and description for entry "Tongan: [Kyhá. Kyhachia.]". KAI-HAQA Steal

*1 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".

10:33 01-04-19 Added entry "Tongan: [Kyhá]". KAI-HAQA Steal

*1 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".

16:35 19-02-16 Changed source and item for entry "Manihiki-Rakahanga: [Kaia (pass. kaia-hia)]". KAI-HAQA Steal

*1 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".

19:17 19-02-14 Changed source, item and description for entry "Tahitian: [Eiâ]". KAI-HAQA Steal

*1 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".

15:59 30-12-13 Changed item and description for entry "West Uvea: [Kaia-tia]". KAI-HAQA Steal

*7 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".

21:10 29-09-13 Added entry "West Futuna: [Tam/keia]". KAI-HAQA Steal

*7 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".

09:17 17-11-12 Added entry "Takuu: [Kaisaa]". Changed flag for entry "Kapingamarangi: [Gaihaa]". KAI-HAQA Steal

*7 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".

10:20 21-07-11 Changed item for entry "Pileni: [Kaia(a) (trans. kaiahia, kaiasia)]". Deleted entry "Pileni: [Kaiaa]". KAI-HAQA Steal

*7 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".

15:05 11-06-11 Added entry "Manihiki-Rakahanga: [Kaia(hia)]". KAI-HAQA Steal

*7 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".

18:52 15-06-10 Initial version. KAI-HAQA Steal

*7 Cf. PPN *kai.1a "eat, food", *haqa "forbidden".