Protoform: KUAGO [SO] A fish (Lethrinus sp.)

Description: A fish (Lethrinus sp.)
Reconstruction: Reconstructs to SO: Samoic-Outlier Polynesian
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
East Futuna Kuago Poisson (Lethrinus xanthocheilus) [Kleinzinger] (Mfr)
East Uvea Kuago Poisson (Lethrinus xanthocheilus) [Klunzinger] (Rch)

2 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.