Protoform: FETAKI [XO] Try

Description: Try
Reconstruction: Reconstructs to XO: Outliers (NKO KAP NGR TAK NKM OJA SIK PIL REN TIK ANU MAE MFA WFU WEV)
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Emae (Fai)fetaki/a Try, test (Clk)
Vaeakau-Taumako Feitaki-na Try (Hvn)

2 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.